Oleter Group växer i Danmark med nytt förvärv

Published On: januari 9, 2023

Oleter Group förvärvar Dansk Industri og Skadeservice Vest Aps. Tillsammans med förra årets förvärv av Trinava Skadeservice Danmark A/S, stärks nu koncernens erbjudande i Danmark och på den nordiska marknaden. Den nya rikstäckande verksamheten i Danmark byter namn till ISV/Trinava industri og skadeservice ApS.

”Oleter Groups verksamhet i Danmark växer nu med spännande strategiska planer baserade på kvalitet, lokalt entreprenörskap, flexibilitet och starkt kundfokus. Dansk Industri og Skadeservice Vest (ISV) och Trinava Skadeservice Danmark kommer under 2023 att gå samman till ett starkt bolag med ett rikstäckande erbjudande inom industri- och skadeservice, säger Roar Smedsrud, Landschef i Danmark för Oleter Group.

Det nya ISV/Trinava Industri og Skadeservice kommer att ha 130 anställda på åtta orter i landet; Farum, Holbæk, Langeskov, Kolding, Esbjerg, Hodsager, Randers och Nørresundby. Inom kort kommer ytterligare två platskontor att etableras i Århus och på Sydsjälland.

Den danska operativa ledningen kommer framgent att utgöras av Kim Bak Kristensen, Torben Lind och Søren Holbøll.

”I grunden handlar det om att stärka marknadspositionen, addera en bredare erfarenhetsbas och en större plattform med målet att kunna stå starkare inte bara i Danmark utan i hela Norden. I Oleter Group ingår idag Ocab med rikstäckande skadeservice i Sverige, Planea som erbjuder kvalificerat konsultstöd för planering och utveckling av fastigheter, Frøiland Bygg Skade i Norge och med det nya danska upplägget finns nu totalt mer än 2000 anställda i Norden”, säger Oleter Groups VD Klas Elmberg.

”Vi ser fram emot att kunna dra nytta av koncernens nordiska nätverk i relation till utveckling av processer, digitalisering och utveckling av hela verksamheten, samtidigt som vi behåller vårt oberoende som företag och organisation”, avslutar vd Kim Bak Kristensen.

 

För mer information, kontakta
Adm. Direktör Kim Bak Kristensen
tel. +45 2146 8072, e-post: kim@isvest.dk

Roar Smedsrud, Landschef i Danmark, Oleter Group
tel. +47 918 65 406, e-post: roar.smedsrud@fbs.no